Main menu

Üyelik Sözleşmesi

Medicana Sağlık Grubu’na (Medicana) ait Medicard Üyelik Programı (Program), üyelerine (Üye) lansmanlar, anketler, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve randevu hatırlatmaları, iletişim çalışmaları ve benzeri avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulan müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programıdır. Üye, Medicard’ın dâhil olduğu ve sağladığı tüm uygulama ve programlardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul eder:

  1. Program dâhilinde aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda Üyelerin kişisel verileri toplanabilir ve işlenebilir. Üye, Program ve ileride oluşturulabilecek müşteri memnuniyeti odaklı başka hizmetlere ilişkin hak ve hizmetlerden yararlanabilmek için kendisine ait kişisel bilgileri (ad soyad, telefon numarası, mail, adres, yaş ve cinsiyet gibi kanuna uygun kişisel bilgileri) doğru ve eksiksiz olarak beyan edeceğini, kişisel verilerinde değişiklik olması halinde Medicana’ya bildirerek güncelleme yapacağını aksi halde verilen yanlış bilgilerin kullanımı nedeniyle Medicana’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, bu bilgilerin ve Medicard programı üzerinden paylaşacağı tüm bilgilerin Medicana tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul eder. Üye, kişisel verilerinin Program dâhilinde ve Üye tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, Program üyeliği sonlandığında da yukarıda sayılan amaçlarla Medicana’ya bağlı tüm şirketler ile paylaşılmasına, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece internet, telefon, SMS, mektup vb. kanallardan kendisine erişilmesine rıza ve muvafakat eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Medicana’yı arayarak bildirebilir.
  2. Üye, 18 yaşın üzerinde olma koşulunu sağladığını beyan eder. Üyelik kapsamında verilen kart kişiye özeldir, kötüye kullanılamaz veya kart sahibi dışında başka biri tarafından kullanılamaz ve karta ilişkin haklar devredilemez. Aksi halde üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlar derhal geri alınır ve alınacak her türlü tedbirden ve bu uygulamalardan doğan/doğabilecek ihtilaflardan kart sahibi (üye) sorumlu olur. Kartın kaybolması ve çalınması halinde durum derhal Medicana’nın 0 850 460 63 34 numaralı çağrı merkezine bildirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek hiçbir zarardan Medicana sorumlu değildir.
  3. Üye, Medicana’nın önceden bildirmeden Program şartlarını değiştirebileceğini, bu durumda geçerli olacak yeni koşulları Program’ın iletişim kanallarından bildireceğini, Programı durdurabileceğini, Üye’nin üyeliği iptal edebileceğini kabul eder.
  4. Programın üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan randevu hatırlatmaları, lansmanlar, özel fırsatlar, açılış, davet, etkinlik vb. avantajların çeşitli nedenlerle Üye’ye sağlanamamasından dolayı Medicana’nın hiç bir şekilde sorumluluğu olmayacaktır.
  5. Üye, 1 (bir) hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliğini sona erdirebilir. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dâhilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilir. Üye’nin üyeliğinin sona erme tarihinde, üyelik nedeniyle sahip olduğu tüm haklar sona erer.
  6. Üye, uyuşmazlık halinde Medicana’nın defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

FacebookTwitterYoutubePinterest